Pohjatyöt

Vanhan laivalaiturin purku

Uuden laiturin rakennustyöt

Venetalaan siirto purkamatta

Metsäojat

Uusi laiturin runko

Ojankaivuuta

 

Tiealueen muotoilu ennen loppupintaa

Pohjien tasauskaivuu kivimiehille

Kallistuneen kivijalan korjaaminen asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Kiveyksen tekoa kouralla, asiakkaan toiveen mukaan